Blog

Forskningsseminare från e-Hälsoinstitutet

Kan smarta glasögon användas i vårdmiljöer som intensivsvård och anestesisjukvård? Hur påverkar de patientsäkerheten? Hur upplevs de av personalen? Torsdag den 25 mars bjuds Charlotte Romare, intensivvårdssjuksköterska och doktorand vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH), in för att berätta om sin forskning kring smarta glasögon i komplexa vårdmiljöer. Delar av seminariet spelades in och finns att […]

Read More

Smart Glasses for Caring Situations in Complex Care Environments: Scoping Review

Abstract Background: Anesthesia departments and intensive care units represent two advanced, high-tech, and complex care environments. Health care in those environments involves different types of technology to provide safe, high-quality care. Smart glasses have previously been used in different health care settings and have been suggested to assist health care professionals in numerous areas. However, […]

Read More

Smarta glasögon gav stipendium

BTH publicerar nyheten att Charlotte Romare tilldelas forskningsstipendium från ANIVA (Riksföreningen för Anestesi och intensivvård). Link https://www.bth.se/nyheter/smarta-glasogon-gav-stipendium/

Read More