Blog

TIHA Doktorandgrupp Konferens

TIHA doktorandgrupp genomförde en dagskonferens 6 december för att presentera, diskutera och uppdatera varandra på våra aktuella projekt och nyligen publicerad forskning. Vi fick också en presentation av Near-projektet och hur det kan användas av oss för att lättare få tillgång till samlad forskningsdata. Under dagen gav också Överste Per Jernvald en uppskattad omvärldsanalys. TIHA […]

Read More

SWEAH Conference in Norrköping

In November, I had the great opportunity to present preliminary results from the first sub-study in my doctoral project, “A Digital Life Story to Support Person-Centred Care of Older Adults withDementia: Healthcare Professionals’ Perspectives”. The theme of the conference was Interdisciplinary Perspectives on Sustainable Healthy Ageing.

Read More

Support given by health professionals before and after a patient’s death to relatives involved in general palliative care at home in Sweden: Findings from the Swedish Register of Palliative Care

Abstract Objectives. General palliative care (PC) is provided more at home, leading to increasedinvolvement of relatives. Although support for relatives is a fundamental component of PC,there are deficiencies in the support provided to relatives when general PC is provided at home.This study aimed to describe the support provided by health professionals before and after apatient’s […]

Read More

SFAI/ANIVA kongress

Charlotte Romare, BTH, tilldelades 2019 års forskningsstipendium från ANIVA för Vårdpersonalens syn på smarta glasögon för övervakning av vitala parametrar i komplexa vårdmiljöer. Avhandlingen presenterades i samband med höstens SFAI/ANIVA kongress.

Read More

TIHA Personaldagar

Under två härliga dagar 16,17 Augusti på Stufvenäs Gästgifveri fick TIHA-personalen ta del av mycket information om kurser i sjuksköterskeprogrammet, specialistsprogrammet, pågående forskning och nyheter. Mat och fysiska aktiviteter uppskattades, och personalen har beskrivit dagarna som bland annat informationsrika, roliga, givande och spännande.

Read More

Applied Machine Learning Techniques to Diagnose Voice-Affecting Conditions and Disorders: Systematic Literature Review

Abstract Background:Normal voice production depends on the synchronized cooperation of multiple physiological systems, which makes the voice sensitive to changes. Any systematic, neurological, and aerodigestive distortion is prone to affect voice production through reduced cognitive, pulmonary, and muscular functionality. This sensitivity inspired using voice as a biomarker to examine disorders that affect the voice. Technological […]

Read More
Proposed_Model

Decision Support System for Predicting Mortality in Cardiac Patients Based on Machine Learning

Abstract : Researchers have proposed several automated diagnostic systems based on machine learning and data mining techniques to predict heart failure. However, researchers have not paid close attention to predicting cardiac patient mortality. We developed a clinical decision support system for predicting mortality in cardiac patients to address this problem. The dataset collected for the experimental […]

Read More