Archives

Oral Health and Cognitive Function Research Presented at ICBCB 2024

In an outstanding display of innovation and interdisciplinary collaboration, Ph.D. students Alper Idrisoglu and Johan Flyborg presented their impressive study at the International Conference on Bioinformatics and Computational Biology (ICBCB) 2024 in Tokyo. Their study, “Oral Health Parameter-Based Mini-Mental State Examination (Score) Indication Using Machine Learning,” has not only showcased the prowess of our institution […]

Read More

Besök från Aktiva Seniorer

Den 29 februari på eftermiddagen hade vi Aktiva seniorer på besök.  Aktiva Seniorer är en riksorganisation med föreningar över hela Sverige, och verkar ideellt för att främja medlemmarnas kulturella och sociala intressen och vill stimulera till fortsatt aktivitet. Vi arrangerade en föreläsning som Docent Martin Boldt hade om AI.  Efter föreläsningen gick vi vidare till […]

Read More

Applied Health Technology Research Conference at Scandic Karlskrona, December 11th, 2023

The Applied Health Technology Research Conference at Blekinge Institute of Technology was a vibrant convergence of minds at Scandic Karlskrona on December 11th, 2023. Researchers and professionals immersed themselves in the latest breakthroughs at the intersection of technology and healthcare. The conference provided a platform for unveiling groundbreaking studies and innovations, ranging from telemedicine solutions […]

Read More

SFAI/ANIVA kongress

Charlotte Romare, BTH, tilldelades 2019 års forskningsstipendium från ANIVA för Vårdpersonalens syn på smarta glasögon för övervakning av vitala parametrar i komplexa vårdmiljöer. Avhandlingen presenterades i samband med höstens SFAI/ANIVA kongress.

Read More