Monthly Archives: March 2024

ELLIIT Annual Workshop 2024

Alper has participated in the ELLIIT Annual Workshop with a poster presentation. The workshop was hosted by Lund University on March 7-8 and the workshop encompassed a breadth of stimulating topics spanning multiple disciplines. Alper’s poster elicited substantial interest, sparking extensive inquiries and discussions from attendees.

Read More

Symposium: Voice and speech research in medicine (Tıpta ses ve konuşma araştırmaları sempozyumu)

Alper was honored with an invitation to participate in a symposium centered on the exploration of voice and speech research within the medical domain, hosted at Gazi University’s Faculty of Medicine in Ankara, Türkiye, on March 06, 2024. The symposium served as a platform for the dissemination of findings from a comprehensive systematic literature review […]

Read More

Besök från Aktiva Seniorer

Den 29 februari på eftermiddagen hade vi Aktiva seniorer på besök.  Aktiva Seniorer är en riksorganisation med föreningar över hela Sverige, och verkar ideellt för att främja medlemmarnas kulturella och sociala intressen och vill stimulera till fortsatt aktivitet. Vi arrangerade en föreläsning som Docent Martin Boldt hade om AI.  Efter föreläsningen gick vi vidare till […]

Read More