Probanddag 18/4- 2024

Bilden är skapad med hjälp av AI för att illustrera doktorander som presenterar forskning och äter bullar.

Probanddag 18/4- 2024

Den 18 april 2024 anordnade SNAC Blekinge en välbesökt Probanddag. Denna speciella dag gav möjligheten för forskningsdeltagare att få insikt i den pågående och senaste forskningen vid Blekinge Tekniska Högskola.

Program

Professor Johan Sanmartin Berglund inledde med att presentera SNAC ur ett större perspektiv och med en tydlig strimma av forskningsresultat med den äldre populationen i fokus.

Därefter följde presentationer av doktorander där Johan Flyborg var först ut med att presentera “Har den elektriska tandborsten någon betydelse i forskning och dagligt liv?”, en presentation som utforskade den elektriska tandborstens roll både praktiskt och forskningsmässigt.

Efterföljande presentation gav Anna Axén som presenterade forskningsområdet “Ensamhet, sociala relationer och hälsa”, vilket belyste de psykosociala faktorernas påverkan på hälsan hos äldre.

Sedan lämnades ordet över till Sara Nauman Ghazi som med presentationen “Är sömn verkligen viktigt och vad kan vi göra för att förbättra sömnen?” gav en inblick i sömnens vitala roll för hälsan och strategier för att förbättra sömnkvalitén.

Därefter fick Joakim Niklasson ordet för att presentera “Stillasittande och fysisk aktivitet bland äldre i Blekinge”. Där han lyfte den fysiska aktivitetens påverkan på äldres välbefinnande.

Efterföljande presentation höll Alper Idrisoglu i som gav en fascinerade inblick i hur teknik kan användas för hälsodiagnostik genom röstanalys “Hur din röst kan avslöja dolda sjukdomar”.

Sedan gav vi oss in levnadsberättelsen när Helén Dellqvist presenterade “Digitala levnadsberättelser dåtid – nutid – framtid”, som gav en inblick i hur personliga berättelser kan digitaliseras och användas inom vården.

Anders Behrens gav därefter en presentation av utvecklingen av diagnostisering av Alzeimers sjukdom med titeln “Icke-invasiva metoder för diagnostik av Alzheimers sjukdom”, som gav en inblick i nya forskningsframsteg.

Som avslutande presentation gav professor Peter Anderberg med presentationen “AI AI AI det bultar och det bankar” en inblick i utvecklingen av artificiell intelligens. Även i hur vården kan revolutioneras när det gäller både diagnostisering och behandlingar med stöd av AI.

Interaktion och Nätverkande

Presentationerna avslutades med en paneldiskussion under ledning av Terese Lindberg, där deltagarna gavs möjlighet att ställa frågor utifrån dagens presentationer vilket gav möjligheter för dialog mellan forskningsdeltagare och forskare.

Avslutning och Sammanfattning

En gemensam fika fick avsluta dagen, där deltagare och presentatörer kunde nätverka. Denna tid erbjöd en chans att diskutera dagens presentationer i en mer informell miljö med betoning på inkludering och tillhörighet. Formatet strävade efter att samtliga intresserade fick möjlighet att ta del av den senaste forskningen och dess tillämpningar.

(Bilden är genererad av AI för att illustrera doktorander som presenterar forskning och äter bullar).
Categories: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *