News

Probanddag 18/4- 2024

Den 18 april 2024 anordnade SNAC Blekinge en välbesökt Probanddag. Denna speciella dag gav möjligheten för forskningsdeltagare att få insikt i den pågående och senaste forskningen vid Blekinge Tekniska Högskola. Program Professor Johan Sanmartin Berglund inledde med att presentera SNAC ur ett större perspektiv och med en tydlig strimma av forskningsresultat med den äldre populationen i fokus. Därefter följde presentationer av doktorander där Johan Flyborg var först ut med att presentera "Har den elektriska tandborsten någon betydelse i forskning och dagligt liv?", en presentation som utforskade den elektriska tandborstens roll både praktiskt och forskningsmässigt. Efterföljande presentation gav Anna Axén som…

Read more
Probanddag 18/4- 2024
Oral Health and Cognitive Function Research Presented at ICBCB 2024

Oral Health and Cognitive Function Research Presented at ICBCB 2024

In an outstanding display of innovation and interdisciplinary collaboration, Ph.D. students Alper Idrisoglu and Johan Flyborg presented their impressive study at the International Conference on Bioinformatics and Computational Biology (ICBCB) 2024 in Tokyo. Their study, "Oral Health Parameter-Based Mini-Mental State Examination (Score) Indication Using Machine Learning," has not only showcased the prowess of our institution but also opened new avenues in the fields of oral health and cognitive function. This research utilizes distinguished machine learning algorithms to analyze oral health parameters as indicators of Mini-Mental State Examination (MMSE) scores. By doing so, Idrisoglu and Flyborg have developed a novel approach…

Read more

ELLIIT Annual Workshop 2024

Alper has participated in the ELLIIT Annual Workshop with a poster presentation. The workshop was hosted by Lund University on March 7-8 and the workshop encompassed a breadth of stimulating topics spanning multiple disciplines. Alper's poster elicited substantial interest, sparking extensive inquiries and discussions from attendees. https://elliit.se/news-and-events/elliit-workshop/elliit-annual-workshop-2024/

Read more
ELLIIT Annual Workshop 2024
Symposium: Voice and speech research in medicine  (Tıpta ses ve konuşma araştırmaları sempozyumu)

Symposium: Voice and speech research in medicine (Tıpta ses ve konuşma araştırmaları sempozyumu)

Alper was honored with an invitation to participate in a symposium centered on the exploration of voice and speech research within the medical domain, hosted at Gazi University's Faculty of Medicine in Ankara, Türkiye, on March 06, 2024. The symposium served as a platform for the dissemination of findings from a comprehensive systematic literature review entitled 'Applied Machine Learning Techniques for the Diagnosis of Voice-Related Conditions and Disorders.' The presentation, comprising an abstract video format along with online elucidation of inquiries, was delivered in front of an audience comprising 350 individuals possessing diverse expertise. The symposium was structured around a…

Read more

Besök från Aktiva Seniorer

Den 29 februari på eftermiddagen hade vi Aktiva seniorer på besök.  Aktiva Seniorer är en riksorganisation med föreningar över hela Sverige, och verkar ideellt för att främja medlemmarnas kulturella och sociala intressen och vill stimulera till fortsatt aktivitet. Vi arrangerade en föreläsning som Docent Martin Boldt hade om AI.  Efter föreläsningen gick vi vidare till BTHs forsknings- och utbildningsklinik för att lyssna på de olika forskningsprojekt som vi bedriver på kliniken.  Presentationerna gjordes av våra forskningssköterskor och några av våra doktorander på THIA. Hem - Aktiva Seniorer Karlskrona

Read more
Besök från Aktiva Seniorer
Applied Health Technology Research Conference at Scandic Karlskrona, December 11th, 2023

Applied Health Technology Research Conference at Scandic Karlskrona, December 11th, 2023

The Applied Health Technology Research Conference at Blekinge Institute of Technology was a vibrant convergence of minds at Scandic Karlskrona on December 11th, 2023. Researchers and professionals immersed themselves in the latest breakthroughs at the intersection of technology and healthcare. The conference provided a platform for unveiling groundbreaking studies and innovations, ranging from telemedicine solutions to novel medical devices. Attendees engaged in insightful discussions, fostering a collaborative spirit to propel health technology forward. Against the backdrop of Scandic Karlskrona, the event not only showcased the current state of applied health technology but also set the stage for future advancements in…

Read more

TIHA Doktorandgrupp Konferens

TIHA doktorandgrupp genomförde en dagskonferens 6 december för att presentera, diskutera och uppdatera varandra på våra aktuella projekt och nyligen publicerad forskning. Vi fick också en presentation av Near-projektet och hur det kan användas av oss för att lättare få tillgång till samlad forskningsdata. Under dagen gav också Överste Per Jernvald en uppskattad omvärldsanalys. TIHA Doctoral Group of TIHA conducted a day conference on December 6 to present, discuss, and update each other on our current projects and recently published research. We also received a presentation on the NEAR project and how it can be used by us to access…

Read more
TIHA Doktorandgrupp Konferens
SWEAH Conference in Norrköping

SWEAH Conference in Norrköping

In November, I had the great opportunity to present preliminary results from the first sub-study in my doctoral project, "A Digital Life Story to Support Person-Centred Care of Older Adults withDementia: Healthcare Professionals’ Perspectives". The theme of the conference was Interdisciplinary Perspectives on Sustainable Healthy Ageing.

Read more

Nordic Conference in Nursing Research

Charlotte presenterar sin avhandling om smarta glasögon i komplexa vårdmiljöer på Nordic Conference in Nursing Research i Reykavik, Island.

Read more
Nordic Conference in Nursing Research
Nordic Conference in Nursing Research

Nordic Conference in Nursing Research

Lisa och Charlotte presenterar forskningsposter om smarta glasögon i sjuksköterskeutbildningen på Nordic Conference in Nursing Research i Reykavik, Island.

Read more

SFAI/ANIVA kongress

Charlotte Romare, BTH, tilldelades 2019 års forskningsstipendium från ANIVA för Vårdpersonalens syn på smarta glasögon för övervakning av vitala parametrar i komplexa vårdmiljöer. Avhandlingen presenterades i samband med höstens SFAI/ANIVA kongress.

Read more
SFAI/ANIVA kongress
TIHA Personaldagar

TIHA Personaldagar

Under två härliga dagar 16,17 Augusti på Stufvenäs Gästgifveri fick TIHA-personalen ta del av mycket information om kurser i sjuksköterskeprogrammet, specialistsprogrammet, pågående forskning och nyheter. Mat och fysiska aktiviteter uppskattades, och personalen har beskrivit dagarna som bland annat informationsrika, roliga, givande och spännande.

Read more

SWEAH Alumni Interdisciplinary Network meeting 2023

On May 8th, 2023, the SWEAH Alumni Interdisciplinary Network (SAIN Network) alumni event was held in Jönköping, where graduated members of Swedish National Graduate School on Ageing and Health (SWEAH) came together to discuss their experiences and perspectives on postdoc life. The event had the participation of the Blekinge Institute of Technology (BTH) with the SAIN Network member Ana Luiza Dallora among the attendees. The event provided a valuable opportunity for alumni to connect and share their knowledge, while also reflecting on their own career paths. In addition, the event featured two presentations by Prof. Deborah Finkel and Prof. Susane…

Read more
SWEAH Alumni Interdisciplinary Network meeting 2023
Smarta glasögon kan underlätta övervakningen på iva

Smarta glasögon kan underlätta övervakningen på iva

Intervju i Vårdförbundets facktidning "Vårdfokus". Link https://www.vardfokus.se/nyheter/smarta-glasogon-kan-underlatta-overvakningen-pa-iva/

Read more

Smarta glasögon ska rädda liv i vården – ”Har potential att bli användbara”

About Smart Glasses and Charlotte Romares dissertation in local press, Blekinge Läns Tidning. Link https://www.blt.se/karlskrona/smarta-glasogon-ska-radda-liv-i-varden-har-potential-att-bli-anvandbara-9a4f5f08/

Read more
Smarta glasögon ska rädda liv i vården – ”Har potential att bli användbara”