TIHA Doktorandgrupp Konferens

TIHA Doktorandgrupp Konferens

TIHA doktorandgrupp genomförde en dagskonferens 6 december för att presentera, diskutera och uppdatera varandra på våra aktuella projekt och nyligen publicerad forskning. Vi fick också en presentation av Near-projektet och hur det kan användas av oss för att lättare få tillgång till samlad forskningsdata. Under dagen gav också Överste Per Jernvald en uppskattad omvärldsanalys.

TIHA Doctoral Group of TIHA conducted a day conference on December 6 to present, discuss, and update each other on our current projects and recently published research. We also received a presentation on the NEAR project and how it can be used by us to access comprehensive research data more easily. During the day, Colonel Per Jernvald also gave an appreciated external analysis.

Categories: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *