Archives

Oral Health and Cognitive Function Research Presented at ICBCB 2024

In an outstanding display of innovation and interdisciplinary collaboration, Ph.D. students Alper Idrisoglu and Johan Flyborg presented their impressive study at the International Conference on Bioinformatics and Computational Biology (ICBCB) 2024 in Tokyo. Their study, “Oral Health Parameter-Based Mini-Mental State Examination (Score) Indication Using Machine Learning,” has not only showcased the prowess of our institution […]

Read More

ELLIIT Annual Workshop 2024

Alper has participated in the ELLIIT Annual Workshop with a poster presentation. The workshop was hosted by Lund University on March 7-8 and the workshop encompassed a breadth of stimulating topics spanning multiple disciplines. Alper’s poster elicited substantial interest, sparking extensive inquiries and discussions from attendees.

Read More

Symposium: Voice and speech research in medicine (Tıpta ses ve konuşma araştırmaları sempozyumu)

Alper was honored with an invitation to participate in a symposium centered on the exploration of voice and speech research within the medical domain, hosted at Gazi University’s Faculty of Medicine in Ankara, Türkiye, on March 06, 2024. The symposium served as a platform for the dissemination of findings from a comprehensive systematic literature review […]

Read More

Besök från Aktiva Seniorer

Den 29 februari på eftermiddagen hade vi Aktiva seniorer på besök.  Aktiva Seniorer är en riksorganisation med föreningar över hela Sverige, och verkar ideellt för att främja medlemmarnas kulturella och sociala intressen och vill stimulera till fortsatt aktivitet. Vi arrangerade en föreläsning som Docent Martin Boldt hade om AI.  Efter föreläsningen gick vi vidare till […]

Read More

TIHA Doktorandgrupp Konferens

TIHA doktorandgrupp genomförde en dagskonferens 6 december för att presentera, diskutera och uppdatera varandra på våra aktuella projekt och nyligen publicerad forskning. Vi fick också en presentation av Near-projektet och hur det kan användas av oss för att lättare få tillgång till samlad forskningsdata. Under dagen gav också Överste Per Jernvald en uppskattad omvärldsanalys. TIHA […]

Read More

TIHA Personaldagar

Under två härliga dagar 16,17 Augusti på Stufvenäs Gästgifveri fick TIHA-personalen ta del av mycket information om kurser i sjuksköterskeprogrammet, specialistsprogrammet, pågående forskning och nyheter. Mat och fysiska aktiviteter uppskattades, och personalen har beskrivit dagarna som bland annat informationsrika, roliga, givande och spännande.

Read More

Applied Machine Learning Techniques to Diagnose Voice-Affecting Conditions and Disorders: Systematic Literature Review

Abstract Background:Normal voice production depends on the synchronized cooperation of multiple physiological systems, which makes the voice sensitive to changes. Any systematic, neurological, and aerodigestive distortion is prone to affect voice production through reduced cognitive, pulmonary, and muscular functionality. This sensitivity inspired using voice as a biomarker to examine disorders that affect the voice. Technological […]

Read More

The DiaVoc project: Diagnosing vocal characteristics to track patients’ health

This project centers on the diagnosis and monitoring of health conditions that impact patients’ vocal characteristics, including Neurocognitive disorders (NCDs) (signifying cognitive decline), pulmonary disorder (COPD), and heart failure conditions (HF). By utilizing longitudinal voice recordings paired with medical data, we aim to create mathematical vocal characteristics, distance metrics, and machine learning methodologies that are […]

Read More