Archives

Bilden är skapad med hjälp av AI för att illustrera doktorander som presenterar forskning och äter bullar.

Probanddag 18/4- 2024

Den 18 april 2024 anordnade SNAC Blekinge en välbesökt Probanddag. Denna speciella dag gav möjligheten för forskningsdeltagare att få insikt i den pågående och senaste forskningen vid Blekinge Tekniska Högskola. Program Professor Johan Sanmartin Berglund inledde med att presentera SNAC ur ett större perspektiv och med en tydlig strimma av forskningsresultat med den äldre populationen […]

Read More

Oral Health and Cognitive Function Research Presented at ICBCB 2024

In an outstanding display of innovation and interdisciplinary collaboration, Ph.D. students Alper Idrisoglu and Johan Flyborg presented their impressive study at the International Conference on Bioinformatics and Computational Biology (ICBCB) 2024 in Tokyo. Their study, “Oral Health Parameter-Based Mini-Mental State Examination (Score) Indication Using Machine Learning,” has not only showcased the prowess of our institution […]

Read More

ELLIIT Annual Workshop 2024

Alper has participated in the ELLIIT Annual Workshop with a poster presentation. The workshop was hosted by Lund University on March 7-8 and the workshop encompassed a breadth of stimulating topics spanning multiple disciplines. Alper’s poster elicited substantial interest, sparking extensive inquiries and discussions from attendees.

Read More

Symposium: Voice and speech research in medicine (Tıpta ses ve konuşma araştırmaları sempozyumu)

Alper was honored with an invitation to participate in a symposium centered on the exploration of voice and speech research within the medical domain, hosted at Gazi University’s Faculty of Medicine in Ankara, Türkiye, on March 06, 2024. The symposium served as a platform for the dissemination of findings from a comprehensive systematic literature review […]

Read More

Besök från Aktiva Seniorer

Den 29 februari på eftermiddagen hade vi Aktiva seniorer på besök.  Aktiva Seniorer är en riksorganisation med föreningar över hela Sverige, och verkar ideellt för att främja medlemmarnas kulturella och sociala intressen och vill stimulera till fortsatt aktivitet. Vi arrangerade en föreläsning som Docent Martin Boldt hade om AI.  Efter föreläsningen gick vi vidare till […]

Read More

Applied Health Technology Research Conference at Scandic Karlskrona, December 11th, 2023

The Applied Health Technology Research Conference at Blekinge Institute of Technology was a vibrant convergence of minds at Scandic Karlskrona on December 11th, 2023. Researchers and professionals immersed themselves in the latest breakthroughs at the intersection of technology and healthcare. The conference provided a platform for unveiling groundbreaking studies and innovations, ranging from telemedicine solutions […]

Read More

TIHA Doktorandgrupp Konferens

TIHA doktorandgrupp genomförde en dagskonferens 6 december för att presentera, diskutera och uppdatera varandra på våra aktuella projekt och nyligen publicerad forskning. Vi fick också en presentation av Near-projektet och hur det kan användas av oss för att lättare få tillgång till samlad forskningsdata. Under dagen gav också Överste Per Jernvald en uppskattad omvärldsanalys. TIHA […]

Read More

SWEAH Conference in Norrköping

In November, I had the great opportunity to present preliminary results from the first sub-study in my doctoral project, “A Digital Life Story to Support Person-Centred Care of Older Adults withDementia: Healthcare Professionals’ Perspectives”. The theme of the conference was Interdisciplinary Perspectives on Sustainable Healthy Ageing.

Read More