Archives

SFAI/ANIVA kongress

Charlotte Romare, BTH, tilldelades 2019 års forskningsstipendium från ANIVA för Vårdpersonalens syn på smarta glasögon för övervakning av vitala parametrar i komplexa vårdmiljöer. Avhandlingen presenterades i samband med höstens SFAI/ANIVA kongress.

Read More

TIHA Personaldagar

Under två härliga dagar 16,17 Augusti på Stufvenäs Gästgifveri fick TIHA-personalen ta del av mycket information om kurser i sjuksköterskeprogrammet, specialistsprogrammet, pågående forskning och nyheter. Mat och fysiska aktiviteter uppskattades, och personalen har beskrivit dagarna som bland annat informationsrika, roliga, givande och spännande.

Read More

SWEAH Alumni Interdisciplinary Network meeting 2023

On May 8th, 2023, the SWEAH Alumni Interdisciplinary Network (SAIN Network) alumni event was held in Jönköping, where graduated members of Swedish National Graduate School on Ageing and Health (SWEAH) came together to discuss their experiences and perspectives on postdoc life. The event had the participation of the Blekinge Institute of Technology (BTH) with the […]

Read More

Forskningsseminare från e-Hälsoinstitutet

Kan smarta glasögon användas i vårdmiljöer som intensivsvård och anestesisjukvård? Hur påverkar de patientsäkerheten? Hur upplevs de av personalen? Torsdag den 25 mars bjuds Charlotte Romare, intensivvårdssjuksköterska och doktorand vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH), in för att berätta om sin forskning kring smarta glasögon i komplexa vårdmiljöer. Delar av seminariet spelades in och finns att […]

Read More