Blog

Applied Health Technology Research Conference at Scandic Karlskrona, December 11th, 2023

The Applied Health Technology Research Conference at Blekinge Institute of Technology was a vibrant convergence of minds at Scandic Karlskrona on December 11th, 2023. Researchers and professionals immersed themselves in the latest breakthroughs at the intersection of technology and healthcare. The conference provided a platform for unveiling groundbreaking studies and innovations, ranging from telemedicine solutions […]

Read More

Empowering Dementia Diagnosis: A Machine Learning-Driven Automated System

Abstract: Dementia, a neurodegenerative disease, significantly impairs cognitive abilities and is often not diagnosed until the later stages of disease progression. This delayed diagnosis results in missed early intervention, support opportunities and difficulty implementing appropriate care strategies. To address this problem, researchers have proposed automated diagnostic systems that utilize machine learning methods using electronic health […]

Read More

TIHA Doktorandgrupp Konferens

TIHA doktorandgrupp genomförde en dagskonferens 6 december för att presentera, diskutera och uppdatera varandra på våra aktuella projekt och nyligen publicerad forskning. Vi fick också en presentation av Near-projektet och hur det kan användas av oss för att lättare få tillgång till samlad forskningsdata. Under dagen gav också Överste Per Jernvald en uppskattad omvärldsanalys. TIHA […]

Read More

SWEAH Conference in Norrköping

In November, I had the great opportunity to present preliminary results from the first sub-study in my doctoral project, “A Digital Life Story to Support Person-Centred Care of Older Adults withDementia: Healthcare Professionals’ Perspectives”. The theme of the conference was Interdisciplinary Perspectives on Sustainable Healthy Ageing.

Read More

SFAI/ANIVA kongress

Charlotte Romare, BTH, tilldelades 2019 års forskningsstipendium från ANIVA för Vårdpersonalens syn på smarta glasögon för övervakning av vitala parametrar i komplexa vårdmiljöer. Avhandlingen presenterades i samband med höstens SFAI/ANIVA kongress.

Read More

TIHA Personaldagar

Under två härliga dagar 16,17 Augusti på Stufvenäs Gästgifveri fick TIHA-personalen ta del av mycket information om kurser i sjuksköterskeprogrammet, specialistsprogrammet, pågående forskning och nyheter. Mat och fysiska aktiviteter uppskattades, och personalen har beskrivit dagarna som bland annat informationsrika, roliga, givande och spännande.

Read More

Applied Machine Learning Techniques to Diagnose Voice-Affecting Conditions and Disorders: Systematic Literature Review

Abstract Background:Normal voice production depends on the synchronized cooperation of multiple physiological systems, which makes the voice sensitive to changes. Any systematic, neurological, and aerodigestive distortion is prone to affect voice production through reduced cognitive, pulmonary, and muscular functionality. This sensitivity inspired using voice as a biomarker to examine disorders that affect the voice. Technological […]

Read More